Cifra Club

Aprenda

Wu Zi Bei

Jane Zhang (Zhang Liang Ying)

Ainda não temos a cifra desta música.

Yīshēng piāobó bǎidù lín àn què gūdú
wèn tiāndì xiàng shuí qīngsù
qiān zǎi lìshǐ wǒ huígù
ēnyuàn qíng chóu zěn kān shù

dìwáng jiā zhōngjiù shì bù guī lù
xuánwǔ bīngbiàn cāngsāng mǎtí
shēng shēng luàn
zhè huòqǐxiāoqiáng bùrěn kàn
shēnguī màncháng shuí qīng tàn

ēnyuàn qíng chóu wǒ dú shāng
wǒ dàodǐ shǒu de shì shuí de jiāngshān
wú yán lì xià wú zì bēi yǎn dàizhe lèi
dāngchū nàgè qīng huàn mèi niáng de shuí

shì wǒ yǒngshì de shuāng xuě
bù shě de yīqiè
shèngshì dà táng wǒ tuìwèi xīn wú huǐ
wú yán lì wú zì bēi yǎn dài lèi

gōngguò suí rén shìfēi wǒ wúkuì
shǐcè rèn yóu tā xiě bù qiú liǎojiě
rú zhēnnéng zàishì lúnhuí
yuàn láishēng luòhù shānshuǐ

xúncháng bùyī jiā yǒu nǐ péi
píngfán de xīn suì àiguò shuí

Colaboración y revision:
  • João Zhang

0 comentarios

Mostrar mais comentários
00:00 / 00:00
outros vídeos desta música
repetir qualidade Automático
Outros vídeos desta música
00:00 / 00:00
Automático
OK