Cifra Club

Air A Chuan

Runrig

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: B
Intro:

B, E, B, B

         B
Tha am ball air fhuasgladh
        E
Is tha sinn a' gluasad
    B       B
Air a' chuan, air a' chuan
       B
Tha sinn a' seoladh
       E
Tro thonnan uaine
    B       B
Air a' chuan, air a' chuan

      B
Air cursa deonach
       E
Tha sinn a' seoladh
    B       B
Air a' chuan, air a' chuan
     B
Fad bho thir
        E
Is an talamh aghmhor
    B       B
Air a' chuan, air a' chuan

      G#m      E
Is mi a' sealltainn man cuairt
      B  F#
Is mi cho fada bhuat
     G#m       E
Cail ach muir, tonnan is cuan
   B   B
O mo run


Instrumental Bridge:

C#m, B, C#m, B  x2


Tha a' ghaoth a' seideadh
Nan tonnan fiadhaich
Air a' chuan, air a' chuan
Tro thonnan fiadhaich
Is droch shide
Air a' chuan, air a' chuan

Cho domhain an cuan
Cho luachmhor an uair
Nach mair fada buan
O mo run

Sinn a' treabhadh
Tron an oidhche
Air a' chuan, air a' chuan
Siubhal sabhailteachd
Is madainn shunndach
Air a' chuan, air a' chuan

Thig crioch air an t-saoghal
Is thig crioch air daoin
Ach mairidh ceol is mairidh gaol
O mo run
Translation:

The ropes have been undone
And we are set adrift
On the open seas
We are sailing on
Through the green waves
On the open seas

On a willing course
We keep sailing
On the open seas
Ever far from land
And the glorious soil

And as I look around me
All I feel is my distance from you
Separated by the relentless ocean
My love

The wind is rushing
Through the wild waves
Through the raging seas
And the brooding weather
On the open seas

The ocean is unfathomable
And the time that lever lasts
Is too previous
My love

And so we journey on
Through the night
On the open seas
Searching for safe waters
And the peaceful morning

The world will come to an end
An end must come for mankind
But music and love
They'll last forever
My love
Otros videos de esta canción
  1 exhibiciones
   • ½ Tono
   • A
   • Bb
   • B
   • C
   • Db
   • D
   • Eb
   • E
   • F
   • F#
   • G
   • Ab
  • Agregar a la lista

  Afinação da cifra

  Afinador online

   Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
   OK