Cifra Club

Aprenda

Rokkugoh!

Super Junior

Ainda não temos a cifra desta música.

Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!!
Anmanhda manhda manhda manha!!
Da ippun ippun ippunida
Yoboge jogi joge boyo?
Yobo angyong anboyo
Tongsuljibsultong sojumanbyongmanjuso
Daishimjonshimida, ppo ppo ppo
Ajohdajoha subagibagsu
Dashi habchanghabshida!

Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!!
Niganundegani ilyoil swissu
Surisurisu mullongmullongmul!
Ajohdajoha subagibagsu!
Dashi habchanghabshida!
Ojedo gokkuro onuldo gokkuro
Modun gon gokkuro doragago isso
Neiri wayahe!
Hengboge shigyega chekkagchekkag dorakagetji!!
Chekkag chekkag chekkag One two three four five six GO!
Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!!

Hapatakachaja-a sabamaradanaga
(10) Shib (9) gu (8) pal (7) chil (6) yuk (5) o (4) sa (3) sam (2) I (1) il teng!!
Areso wiro, dwieso aphuro,
Modun gon kokkuro rokkuko!!
Haraboji halmoni ajosshi ajumma
Namnyonoso chanchanchan!!
Olsshigu jolsshigu parabarabappam,
Modun gon kokkuro rokkuko!!

Nagatda ona naodagatna?
Adultari dakotdai taldura!
Dagathun byorun byorun gathda!
Jakkuman kkummankkuja!
Janggagan gajang shijibganjibshi
Dadoenjanggug chonggugjang doenda!
Ajohdajoha subagibagsu!
Dashi habchanghabshida!
Ojedo gokkuro onuldo kokkuro
Modun gon gokkuro doragago isso
Neiri wayahe! hengboge shigyega
Chekkagchekkag dorakagetji!!
Chekkag chekkag chekkag One two three four five six GO!

Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!
Ajohdajoha! subagibagsu! dashi habchanghabshida!
Rokkuko! rokkuko! rokkuko! rokkuko!
Rokkuko! rokkuko! rokkuko! marhe mal!!

Colaboración y revision:

0 comentarios

Ver todos os comentários
00:00 / 00:00
outros vídeos desta música
repetir qualidade Automático
Outros vídeos desta música
00:00 / 00:00
Automático
OK