Cifra Club

Creature Of The Wheel

White Zombie

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: G
-------- -- --- ----- -- ----- ------

(Tune down 1.5 steps)
                    / (Play 3 times) \
|_______________|R__|________________________________|_________________
|_______________|E__|________________________________|_________________
|_______________|P__|________________________________|_________________
|_______________|E__|________________________________|_________________
|___4_4_4_4_4___|A__|__3___2___3___2___3___2___3___2_|__3___2___3___2__
|___2_2_2_2_2___|T__|__1___0___1___0___1___0___1___0_|__1___0___1___0__
| (Played Fast) |  |                |

  |_|_|_| |     |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___|


_______|R__|_________________________________|___________________________|
___3___|E__|_________________________________|___________________________|
___3___|P__|_________________________________|___________________________|
___3___|E__|_________________________________|___________________________|
___1___|A__|___3___2___3___2___3___2___3___2_|_3___2___3___2__4_4_4_4_4__|
_______|T__|___1___0___1___0___1___0___1___0_|_1___0___1___0__2_2_2_2_2__|
 (Hold)|  |                 |       (Played Fast)|

  |~     |___|___|___|  |___|___|___|  |___|___|___| |_|_|_| |


            / (Play 4 Times) \
|R_|______________________________|___________________________|R_|
|E_|______________________________|___________________________|E_|
|P_|______________________________|___________________________|P_|
|E_|__2_______________________3___|___2___________________3___|E_|
|A_|__0___2___5___2___2___2___1___|___0___2___5_____2_____1___|A_|
|T_|______0___3___0___0___0_______|_______0___3_____0_________|T_|
| |               |              | |
   |___|  |___|---|___|  |    |___|  |   |   |
         (hold)
Otros videos de esta canción
  314 exhibiciones
   • ½ Tono
   • A
   • Bb
   • B
   • C
   • Db
   • D
   • Eb
   • E
   • F
   • F#
   • G
   • Ab
  • Agregar a la lista

  Afinación de cifrado

  Afinador online

   OK