Cifra Club

Bring It Come

Konshens

We don't have the chords for this song.

Russian this girl
You know wa shi seh
Wa shi seh
Shi seh shi done fuck me long time in har dream
And di fuck was so sweet shi wake up to wet up sheet
Seh shi never waan fuck one man so yet
The way how it a ride har mind like shi cyan fi get

Shi seh shi waan bounce an wine an brace it pon mi
Shi seh shi waan turn an twist an quint it pon mi
Shi seh love har man an shi no waan gi him bun
But a long time shi waan gimme sum
Mi couldn't turn har down
Mi tell har bring it come
Bring it come

Bring that come tell har bring it come
Bring it come
Bring that come tell har bring it come
Bring it come

Bring that body meck mi wine up pon it
Being that body meck mi wine up pon it
Bring that body meck mi wine up pon it
Bring that body meck mi wine up pon it

Shi done act out di movie
Play out di skit
And a seh when shi hold mi shi a go savor every last bit
Long time shi being feining
Feeling that feeling
Shi done wid di dreaming now shi waan test out di real thing

Shi seh shi waan bounce an wine an brace it pon mi
Shi seh shi waan turn an twist an quint it pon mi
Shi seh love har man an shi no waan gi him bun
But a long time shi waan gimme sum
Mi couldn't turn har down
Mi tell har bring it come
Bring it come

Bring that come tell har bring it come
Bring it come
Bring that come tell har bring it come
Bring it come

Bring that body meck mi wine up pon it
Being that body meck mi wine up pon it
Bring that body meck mi wine up pon it
Bring that body meck mi wine up pon it

Russian this girl, girl, girl, girl
Wooy, wooy, wooy, wooy, wooy, wooy
Shi need it
Shi waan feel it
Gi are, gi are, gi are

Shi seh shi waan bounce an wine an brace it pon mi
Shi seh shi waan turn an twist an quint it pon mi
Shi seh love har man an shi no waan gi him bun
But a long time shi waan gimme sum
Mi couldn't turn har down
Mi tell har bring it come
Bring it come

Bring that come tell har bring it come
Bring it come
Bring that come tell har bring it come
Bring it come

Bring that body meck mi wine up pon it
Being that body meck mi wine up pon it
Bring that body meck mi wine up pon it
Bring that body meck mi wine up pon it

00:00 / 00:00
Other videos of this song
Repeat
Other videos of this song

Afinação da cifra

Afinador online

00:00 / 00:00
OK