Cifra Club

Wer Bisto

Twarres

Letra: Original
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.

Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer oan tink (2x)

Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)

Oeh...
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Hjir bin ik
Wêr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)

Otros videos de esta canción
    0 exhibiciones

    Afinação da cifra

    Afinador online

    Ops (: Contenido disponible solo en portugués.
    OK