Cifra Club

Son Of A Gun

Nirvana

Letra
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.

Up up up and down
Turn turn turn around
Round round round about, and over again
Gun gun son of a gun
You are the only one
Makes any difference what I say

Sun shines in my bedroom when we play
The raining always starts when you go away

Otros videos de esta canción
    7 exhibiciones

    Afinación de cifrado

    Afinador online

    OK